Achtergrond van Lean Bouwen

Lean Management

Lean Bouwen is geworteld in het Toyota Production System, dat ontwikkeld is na de Tweede Wereld Oorlog. Toyota produceerde indertijd een breed assortiment auto’s  voor een kleine, lokale markt. Kapitaal voor expansie was er niet. Om de grote ambities van Toyota toch te kunnen waarmaken, hadden ze behoefte aan een productiesysteem dat in staat was:

  • snel te schakelen tussen de verschillende modellen en types,
  • met een zo laag mogelijke beslag op werkkapitaal (minimale hoeveelheid onderhanden werk).

Toyota was bekend met massaproductie door bezoeken aan Amerikaanse autofabrieken. Maar waar Amerikaanse managers efficiency zagen, zagen de Japanse managers verspillingen bij elke stap die zij in de GM-fabrieken zetten!

De Toyota-ingenieurs zagen dat productiemachines, die volcontinu stonden te draaien, grote (tussen)voorraden produceerden. In hun woorden “de verspilling van overproductie”. En zij zagen dat assemblagelijnen, die koste wat kost door moesten blijven lopen, resulteerden in productiefouten en het voortdurend herbewerken van onderdelen.

Waar de Amerikaanse aanpak van massaproductie de nadruk legde op het minimaliseren van kosten voor elk afzonderlijk onderdeel, was de aanpak van Toyota gericht op het direct leveren van producten (auto’s) die aan de eisen van  specifieke klanten voldoen zonder productiefouten en zonder het aanhouden van voorraden. Het ultieme productiesysteem produceert direct op klantspecificatie het gewenste product en levert die direct uit aan de betreffende klant.

Om dit ultieme beeld steeds verder te kunnen benaderen heeft Toyota vijf principes opgesteld:

1. Specificeer waarde vanuit het perspectief van de klant
2. Identificeer de waardestroom (hoe komt die waarde tot stand)
3. Creëer flow-productie
4. Produceer alleen op klantvraag
5. Verbeter voortdurend en streef naar perfectie

Toyota heeft het bovenstaande principe compromisloos ingevoerd in het Toyota Production System. Het constante streven naar perfectie van Toyota heeft geleid tot een nieuwe vorm van productiemanagement: LEAN.

Lean Bouwen

Zoals in de Amerikaanse autofabrieken per onderdeel werd geoptimaliseerd, zo wordt in de bouwsector per bouwdiscipline geoptimaliseerd. Dat begint al in de calculatiefase, waarin, relatief onafhankelijk van elkaar, de verschillende vakdisciplines de eigen werkzaamheden beprijzen, zonder te kijken naar mogelijkheden waar zaken onderling goed afgestemd kunnen worden. Hierin laat de bouwsector een enorme kans liggen om de bouwprocessen te verbeteren.
Maar juist in de calculatiefase kunnen, door bijvoorbeeld slim samen te werken, de kosten nog worden verlaagd, zonder allerlei ingewikkelde wijzigingen in de uitvoering.

Ook in de uitvoering worden door de verschillende disciplines voortdurend beslissingen genomen die ook grote gevolgen hebben voor andere disciplines en voor de uiteindelijke realisatie van een bouwproject. En dat gebeurt bovendien ook nog vaak zonder elkaar te informeren.

Ook voor LEAN Bouwen zijn de vijf principes van het Toyota Production System het uitgangspunt.

Zoals W. Edward Deming het zei: “Het resultaat van lange-termijn relaties is steeds betere kwaliteit en steeds lagere kosten”

Een voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van hoe “hard werken” eigenlijk weinig oplevert

In de afbouwfase van een appartementencomplex met 4 appartementen (A1 t/m A4), is een van de werkzaamheden het storten van een cementdekvloer. De betreffende Gespecialiseerde Aannemer calculeert het werk, zodanig dat hij alle vier de appartementen op één dag kan aanstorten. Dat is voor deze aannemer de meest voordelige optie. Voor het geheel echter blijkt dat deze manier van werken een extra doorlooptijd geeft van minstens twee weken, ten opzichte van de situatie waarbij alle werkzaamheden per appartement als een flow (stroom) netjes achter elkaar zijn gepland en waarbij de cementdekvloer in het treintjes per woning wordt gesmeerd.

Dit is in het plaatje hieronder terug te zien.

De winst van afstemming

 

Leave a reply

Your email address will not be published.