Lean Management in de bouw

Lean Bouwen is een ander manier om naar het bouwproces te kijken met als belangrijkste uitgangspunten:

het creëren van waarde voor klanten en eindgebruikers

en

continue verbetering van bouwprocessen

De bouwketen wordt traditioneel per bouwdiscipline geoptimaliseerd. Dat begint al in de ontwerp- en calculatiefase, waarin, (relatief) onafhankelijk van elkaar, de verschillende vakdisciplines de eigen werkzaamheden beprijzen, zonder te kijken naar mogelijkheden waar zaken onderling goed afgestemd kunnen worden. Ook in de uitvoering worden door de verschillende disciplines voortdurend beslissingen genomen die grote gevolgen hebben voor andere disciplines en voor de uiteindelijke realisatie van een bouwproject. En dat gebeurt bovendien ook nog vaak zonder elkaar te informeren.

Door toepassing van de principes van Lean management  wordt het gehele bouwproces geoptimaliseerd, waarin elk van de betrokken disciplines zijn bijdrage levert op het tijdstip dat het geleverd moet worden. Dit heeft grote gevolgen voor de resultaten van bouwprojecten:

 • Een grote reductie van doorlooptijd en verbetering van (op)leverbetrouwbaarheid (geen claims, geen gezeur, geen smoesjes, snellere betaling, weinig voorfinanciering).
 • Veel beter grip op het bouwproces en gespecialiseerde aannemers.
 • Veel minder opleverpunten en klachten (er komen zelfs complimenten binnen!)
 • Lagere kosten / betere kwaliteit door continue verbetering van bouwprocessen en samenwerking met gespecialiseerde aannemers en opdrachtgevers.

Hoe:

Door open en transparant met alle betrokken partijen de noodzakelijke afspraken te maken en helder vast te leggen. Hiermee wordt een aantoonbaar betrouwbare, snelle en voorspelbare uitvoering wordt gegarandeerd. De principes van Lean Bouwen zijn het fundament onder deze manier van samenwerking.

Bovenstaande is interessant gebleken voor alle bouwpartners in de keten.

 • Opdrachtgevers, eigenaren en gebruikers van vastgoed, met name:
  • Woningcorporaties
  • (Zorg- en onderwijs)instellingen
  • (Lokale) overheden
 • Bouwbedrijven en gespecialiseerde aannemingsbedrijven
 • Architecten
 • Constructeurs en bouwadviseurs
 • Toeleveranciers

 

Leave a reply

Your email address will not be published.