Curriculum Vitae Krijn Smallenburg

Curriculum Vitae van Krijn Smallenburg

Krijn Smallenburg in het kort:

  • Waar tegengestelde belangen de boventoon voeren, ben ik in staat een gemeenschappelijke en gedeelde ambitie te creëren.
  • Waar naar anderen wijzen de norm is, ben ik in staat een veilige omgeving te creëren waarin teamleden zich durven uitspreken en verder gaan dan ze soms zelf voor mogelijk hadden gehouden.
  • Waar hectiek alom aanwezig is, ben ik in staat om kalmte te bewaren en een team gefocust op het doel te houden.

Opleidingen:

1988-1994      Technische Universiteit Eindhoven
Technische Bedrijfskunde (ir.)
1987-1988      Hts, Alkmaar
Technische Bedrijfskunde, propedeuse
1979-1987      Vwo (5-6), Havo (4-5), Mavo

Werkervaring:

Bedrijf             KSConsult (Ketensamenwerking en Lean Bouwen)
Periode           April 2008 tot heden
Functie           Bedrijfsadviseur, trainer, projectleider, eigenaar

Omschrijving: Voor verschillende opdrachtgevers in de bouwketen vervul ik opdrachten met als gemene delers: ketensamenwerking, Lean Bouwen en Lean management. Ik begeleid individuele bedrijven bij het vormgeven van ketensamenwerking. Ik begeleid bouwpartners in een keten bij hun reis op weg naar een andere manier van samenwerken. Daarin ben ik soms de architect van het proces, soms de gids die de partijen voorgaat, soms de onderzoeker die niet-gestelde vragen stelt, soms de coach die de teamleden ondersteunt, soms de bemiddelaar die tussen de partijen staat en soms de bruggenbouwer die aan consensus werkt.
Het resultaat is een kortere ontwikkel- en bouwtijd, beter zicht op de gewenste kwaliteit en functionaliteit van het vastgoed, betere kwaliteitsborging op de bouwplaats. Daarnaast worden binnen en tussen die bouwprojecten heel praktische oplossingen gevonden voor soms hardnekkige problemen.
High-lights nieuwbouwprojecten in ketensamenwerking met grondgebonden woningen, door mij begeleid:

*    Ontwikkeling en realisatie van 4 woningen (i.o.v. een corporatie);

*    Doorontwikkeling en optimalisatie van een conceptwoning geredeneerd vanuit de productie (i.o.v. een bouwbedrijf);

*    Ontwikkeling van 27 grondgebonden woningen en 19 appartementen (4-laags) woongebouw (i.o.v. een corporatie, start bouw 4 maart 2013);

*    Ontwikkeling en realisatie van 33 zorgappartementen en 35 appartementen (7-laags woongebouw) en 10 grondgebonden woningen (i.o.v. een corporatie);

*    Ontwikkeling en realisatie van twee villa´s (i.o.v. een bouwbedrijf).

 

Bedrijf             Stichting BouwResearch, SBR (kennisplatform voor bouw en vastgoed)
Periode           December 2005 – maart 2008
Functie            Projectmanager bouwproces

Omschrijving: Introduceren van SBR als projectmanagementbureau voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, waarbij SBR naast het overall projectmanagement, ook de “makelaar” in kennis is en helpt de financiering rond te krijgen.

Uitgeven van een aantal publicaties op het gebied van PrestatieGericht Samenwerken (PGS) en bouwmanagement. Daarnaast verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten, cursussen en een mini-symposium op de genoemde gebieden.

 

Bedrijf              TNO Industrie (bedrijfsadvisering, contractonderzoek)
Periode            oktober 2003 – november 2005
Functie            Afdelingshoofd Bedrijfsadvisering, “meewerkend voorman”

Omschrijving: Resultaatverantwoordelijk voor de afdeling Bedrijfsadvisering.
Introduceren van een strakke regie op acquisitie, declarabele uren en projectuitvoering, aanpassen taakverdeling binnen de afdeling, afgestemd op ieders vermogen en affiniteit en heel veel met elkaar praten.
Het resultaat is een transitie naar een winstgevende afdeling Bedrijfsadvisering met gemotiveerde en trotse bedrijfsadviseurs

Introduceren van “cross-selling”: met andere TNO-onderdelen de organisatorische inbedding van technologische oplossingen verzorgen..

 

Bedrijf             TNO Industrie (bedrijfsadvisering, contractonderzoek)
Periode           Januari 1996 – november 2005
Functie            Projectleider/bedrijfsadviseur

Omschrijving: Omzetverantwoordelijk adviseur van bedrijven op het gebied van Prestatiegericht Vastgoedbeheer en organisatieontwikkeling. Hierbij heb ik samen met mijn collega’s het concept Prestatiegericht Vastgoedbeheer verder ontwikkeld en bij vastgoedonderhoudsbedrijven en corporaties geïmplementeerd.
Het resultaat was een groep zelfbewuste bedrijven die met een duidelijk andere manier op een succesvolle wijze de vastgoedrenovatiemarkt benaderen.
Omzetverantwoordelijk projectleider van een aantal grote onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Het resultaat was de ontwikkeling van (technische) hulpmiddelen voor het onderhoud van gevels, scheepswanden, vliegtuigrompen en –vleugels.

Leave a reply

Your email address will not be published.